سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

قلبی که معلوم نیست کی اینقدر حساس شده...!!!

  • پریسا سادات ..
  • سه شنبه ۸ خرداد ۹۷
  • ۰۱:۰۰

قلب شکسته

این روز ها هر روز که می گذرد،حس می کنم قلب من حساس تر شده است.به راحتی میشکند و کسی نمی ایستد تا این شکستگی را گردن بگیرد.هرچه می گردم متوجه نمیشوم این سنگ آتشین که به قلبم خورد و آن را آنی شکاند ، مال چه کسی بود؟؟ 

تا چند روز غم مرا میگیرد و دیگر...و دیگر کسی نیست تا جواب چشمان خیسم را بدهد.دیشب روی یک بالش خیس خوابیدم...خیس از احساسات و اشک ها...هر اشکی هم حرفی با خودش داشت...! 

این روز ها کتاب نمی خوانم چون می دانم اگر وارد یک داستان شوم و لحظه ای آن را زندگی کنم نمی توانم به خودم برگردم...نمی توانم به خودم بیایم...آن وقت دیگر نمی دانم چگونه با امتحانات خرداد سر کنم.اگر کتاب هم نخوانم نمی توانم از غصه ی دلم اندک لحظه ای رها شوم.

دوست دارم این تابستان فقط یک کار کنم .یک کار مهم و بزرگ.اندکی بنشینم و چینی شکسته ی دلم را جمع و جور کنم.هر چند چند وقتی ست آنها را به گوشه انداخته ام اما باید بنشینم و با حوصله همه چیزش را درست سر جایش بچسبانم تا یک وقت جای کسی در دلم تکان نخورد.راستی دوستان شما چسبی ندارید تا دلم را طوری بچسبانم که آب هم در آن تکان نخورد...؟؟!!! 

پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»
پیام های کوتاه