سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

بعضی

  • پریسا سادات ..
  • شنبه ۱۰ تیر ۹۶
  • ۰۰:۰۲

بعضی از رابطه ها مثل بستن دکمه میمونن تا وقتی به تهش نرسیدی نمیفهمی که از اول اشتباه بوده.


پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»
پیام های کوتاه