۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انسانیت» ثبت شده است

قضاوت


نه ثروت تا کنون زاییده مردی.
نه قصرو کاخ درمان کرده دردی.
برو انسانیت را مشتری باش.
قضاوت میشوی با آنچه کردی..

  • پریسا سادات ..
  • دوشنبه ۳ مهر ۹۶

انسان و انسانیت

از میان دوواژه ی انسان و انسانیت اولی در میان کوچه ها و دومی در میان کتاب ها سرگردان است...

ویکتور هوگو

  • پریسا سادات ..
  • جمعه ۳۱ شهریور ۹۶
پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»
پیام‌های‌ کوتاه