۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

دوستی

هر چه از دوست رسد نیکوست

خنجر دشمن بهتر از خنجر اوست


  • پریسا سادات ..
  • جمعه ۱ ارديبهشت ۹۶

گاهی

ممکنه گاهی دلنوشته بذارم که برای پخش با نام من ایرادی ندارد.....

  • پریسا سادات ..
  • جمعه ۱ ارديبهشت ۹۶
پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»
پیام‌های‌ کوتاه