سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

سردرگمم

پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نویسندگان

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

هر چه از دوست رسد نیکوست

خنجر دشمن بهتر از خنجر اوست


۰ نظر لایک ۲ ۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۱۶
پریسا سادات ..

ممکنه گاهی دلنوشته بذارم که برای پخش با نام من ایرادی ندارد.....

۰ نظر لایک ۱ ۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۰۱
پریسا سادات ..