سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

سردرگمم

پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نویسندگان

۲ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز،او ما را
فردا؟ ...
قیصرامین پور
۵ نظر لایک ۶ ۱۰ دی ۹۶ ، ۲۳:۴۹
پریسا سادات ..
نمیدانستم دلش ترافیک است...
مرا از جاده ی فرعی پیچاند....
پ ن :این نوشته همین طوری اومد به ذهنم
پ ن2:این نوشته بدون پایه و اساس هست
۳ نظر لایک ۲ ۰۷ دی ۹۶ ، ۲۰:۲۷
پریسا سادات ..