۲ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

فردا

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز،او ما را
فردا؟ ...
قیصرامین پور
  • پریسا سادات ..
  • يكشنبه ۱۰ دی ۹۶

رفت ...

نمیدانستم دلش ترافیک است...
مرا از جاده ی فرعی پیچاند....
پ ن :این نوشته همین طوری اومد به ذهنم
پ ن2:این نوشته بدون پایه و اساس هست
  • پریسا سادات ..
  • پنجشنبه ۷ دی ۹۶
پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»
پیام‌های‌ کوتاه