گفت:پریسا چقدر پر حاشیه ایی!!!

و من هنوز دارم به حرفش فکر می کنم. میبینم راست میگه، من پر از حاشیه ام... اما شما از هیچ کدومش خبر ندارید... چون من حوصله تعریف کردنشونو نداشتم..اما الان میخوام بگم...

*

بهتون گفتم که چقدر از دست خانم ایرانمنش دلگیر شدم؟؟؟ نگفتم ، انقدر موضوعش طولانیه که حوصله ی تعریفشو ندارم

*

گفتم چقدر خانم ایرانمنش اون روزی که غایب بودم پیش بچه ها ازم تعریف کرد و بچه ها حسابی از دستم کفری شدن؟؟؟ گفتم چقدر تو دفتر هم ازم تعریف کرده؟؟ گفتم دوستم بهم میگه مراقب خودت باش چشم نخوری؟ گفتم که به چشم اعتقاد ندارم؟؟ گفتم که من فقط به خدا اعتقاد دارم و معجزه هاش و مهربونیاش و اینکه آدم به هرچی اعتقاد داشته همون طوری اتفاقات براش رقم میخوره؟

*

گفتم که خانم امینی(دبیر علوم) برای بار چهارم اسمم رو پرسید و خودش هم خندش گرفته بود؟؟؟ گفتم که چقدر عاشقشم؟؟؟

*

گفتم که چقدر خانم رشیدی مهربون شده؟؟؟ گفتم که جاهارو خانم ایرانمنش عوض کرده(یکی از دلایل دلخوریم از دستش) و من نمیدونم که با کی حرف بزنم؟؟گفتم که رفتم میز آخر میشینم؟؟ گفتم که تو ادبیات شدم سرگروه سرگروه ها؟؟؟ گفتم که توی ریاضی خانم رشیدی گفت همون گروه های ادبیات اینجا هم همون طوریه گروهاتون و من گفتم که خانوم من گروه ندارم و گفت بهتر؟؟؟؟ گفتم که با این حال بازم عاشق خانم رشیدیم؟؟؟ گفتم که به خاطر یه غلط مسخره ریاضیمو شدم 19/5 و شیطون ترین بچه ی کلاس در مقابل حیرت بچه ها بالاترین نمره رو گرفته یعنی 19/75؟؟ 

*

گفتم که خانم طایفه(دبیر کار و فناوری) تا هفته ی پیش حتی اسممو بلد نبود این هفته کلی ازم تو کلاس تعریف کرد و بچه ها بهم چشم غره می رفتن اما من اصلا حواسم نبود و داشتم رو پودمان چاپ کار میکردم؟؟ و وقتی ستاره بهم گفت داشت در مورد من حرف میزد چشمام چهارتا شد؟؟؟

*

بهتون گفتم که درسا بعد از این که کلی آه و نفرین میکنه بعد میاد معذرت خواهی میکنه کلی و میگه ناراحت شدی؟؟؟ بابا من شوخی کردم و منم می گم نه بابا برای چی ناراحت شم؟؟؟ بهتون گفتم که درسا چقدر مهربونه؟؟؟

*

بهتون گفتم همه ی اینا رو مبینا میدونه؟؟

*

بهتون گفتم که من بدون هیچ توجهی به این حواشی داشتم زندگیمو می کردم؟؟

*

راستی بهتون بگم که حوصله تون نمیکشه این متنو بخونید خودم میدونم ولی با این حال اگه کسی خوند میفهمه که من چقدر پرحاشیه ام و این که شانس آوردید که توی واقعیت رفیق من نستید...

الله یارتون