خانم ایرانمنش این موضوعایی که دادید مغزم نمیکشه بنویسم واسشون...