میگن برنامه ها هنوز مشخص نیس و عوض میشه منم هی میگم کاش معلم ریاضیمونم عوض شه بجاش رشیدی بیاد ولی خودم میدونم که نمیشه ...
در واقع یه حسی میگه بیخودی برا خودت فکر نکن که رشیدی میاد...پ
در ضمن شاید براتون جالب باشه که بدونید خانم فرهی و خانم رشیدی با هم مشکل دارن و درواقع نقطه ی مقابل هم محسوب میشن
راستی فرهی منو برد جلو نشوند میز اول ردیف سمت راست:| من از نیمکت اول متنفرم:(
ولی...آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآدت میکنیم!!!