تنها چندین ساعت تا پایان تابستان و بخور بخواب ، فرصت باقیست...!!!!

چه زود تموم شد:(

*

*

اونهمه صبر کردیم برای رسیدن تابستون ،به راحتی از دستش میدیم ولی بهتره امسال رو با انتظار سپری نکنیم چون بعدا دلمون تنگ میشه واسه مدرسمون:)) و بچه های خل و چلمون:)