سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

سردرگمم

پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نویسندگان

مبارک

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۸:۱۳ ب.ظ

عیدتون مبارک!

همین

پ ن:حوصله نظر گذاشتن برا وبلاگای قشنگتونو نداشتم معذرت. یه مدت نیستم این ورا ، خداحافظ.

۹۷/۰۶/۰۸
پریسا سادات ..