فکر کنم تا الان دیگه متوجه غذای من شده باشید،منظورم همون کتابه چون من یه کتابخوارم:)

دیروز دوتا کتاب خوندم که خیلی خوب بودن:)

اولیش گوژپشت نتردام نوشته ی ویکتور هوگو بود ، که نتایجزیادی میشه ازش گرفت. داستان در حوالی آدم های کولی و آدم های خرافی می گشت که خیلی جالب بود.:) خوندنش توصیه میشه!!

یه کتاب دیگه هم خوندم  که اسمش قلعه ی حیوانات نوشتهی جورج اورول بود. این یکی دیگه خیلی عالی بود . پر از تشبیه بود. نمی دونم ولی فکر نویسنده اش بابت نوشتن این کتاب بیچاره شده حتما. به همتون توصیه می کنم این کتاب عالی رو بخونید. من که همش درحال تشبیه کردن به آدم های همین جامعه خودمون بودم:)

خیلی خوب بود:) حتما حتما بخونیدا:))))

کتاب ها به این بخش اضافه شدن:)