دوستان یه تبریک بهم بدهکارید!

حالا می پرسید تبریک چی؟ خو اگه خودم بگو که بده، خودتون یادتون نیس؟؟؟؟ ای بابا ...

پ ن: برندگان اینجا اسمشون میاد ( خخخخخ بیش از این هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم:/)تا این لحظه:

آقای مردد

ماجده جون

اردیبهشت:))

میس آنه