دیروز مامان و بابا و دایی و زنداییم اینا رفته بود عقد یکی از فامیلا ما بچه ها هم دعوت نبودیم:|

ما تا ساعت هفت عصر تو خونه ی مادربزرگم بودیم بعد به سرمون زد بریم خونه ی داییم اینا فیلم ببینیم چون داییم اینا نیومده بودن هنوز. ما می خواستیم اول راهبه(the nun)  رو ببینیم که هنوز اکران نشده بود بعد از کلی تحقیق یه فیلم پیدا کردیم به اسم شکافته(split) خواهرم زد دانلود شه با گوشیش که یهو تلگرامش خاموش روشن شد دانلود از اول اومد.ما هم دیگه دیدیم که وقت نداریم گفتیم آنلاین توی لپ تاب ببینیم بعد انقدر صداش کم بود که نگو. و در آخر موفق شدیم که فیلم شیطان  درون من (the evil wthim) رو ببینیم

فیلمش روانی کننده بود 

بهتون پیشنهاد نمی کنم

مثل (اعترافات ذهن من)