دیگه تبعیض بین دختر پسرا زیاد شده،یه سری از خودنواده ها که کلا عاشق پسراشونن ما هم قبول کردیم.

پسرا هروقت دلشون خواست با رفیقاشون میرن بیرون بعد ما باید سه ساعت سوال جواب شیم

به راننده های دختر کلی گیر میدن

شغل به دخترا کمتر میدن

از این نمونه ها زیاد میشه زد ولی مشکل الان اینه

دیگه چرا تو پارکا به دخترا دوچرخه نمیدن؟؟؟ظاهرا ممنونعه به دخترا دوچرخه بدن

ما هم باید خفه شیم هیچی هم نگیم

انتظار دارن تعریفم بکنیم از این اوضاع