یکی از دوستام برام یادگاری نوشته ده بار خوندم تا فهمیدم چی میگه:

به خاطر خاطره هایت خاطرت در خاطرم خاطره انگیز ترین خاطره هاست...!

من دیگه حرفی ندارم:|