سلام دوستان این مشاعره تا موقعی که نگفتم تموم نمیشه و ادامه داره.

چنتا شعر هم میذارم که هروقت دیدید که واقعا نمیدونید از اونها استفاده کنید.

با تشکر